Innovatív programokkal az IT szektor határon átnyúló együttműködéséért / InnovIKT
  FMP-E/1901/4.1/052
  A Nagykapos és Vidéke Társulás és az INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös projektje.
  A projekt időtartama:  2020. 09. 01. - 2021. 08. 31.

A projekt céljai:

Projektünk közvetlen célja, a szlovák-magyar határmenti régió IT-szektorának szereplői közötti együttműködések szélesítése, mélyítése. A szektor jövőbeli szereplőit, azaz a jelenlegi középiskolai diákokat, egyetemi hallgatókat is megszólítjuk, bevonjuk az egyes projektelemekbe. Ennek eszközeként olyan innovatív, modern formátumú szakmai programokat, versenyeket és tapasztalacseréket honosítunk meg, olyan újszerű műfajokat vezetünk be (pl. hackathon verseny), amelyek megkövetelik a résztvevőktől az interaktivitást, az együtt gondolkodást, a kötetlen és gyors kommunikációt. A kialakuló emberi (baráti-szakmai) kapcsolatok aktív jövőbeli kapcsolattartást és együttműködéseket hoznak magukkal a fizikai és online térben egyaránt, ahol az angol munkanyelv miatt a nyelvi akadályok is minimálisak. Hosszútávú hatásként - illetve a szektorra jellemzően már közép- és rövidtávon is - az IT ökoszisztéma szereplőinek közös munkája eredményeként innovatív IKT megoldások, alkalmazások sora születik meg. A közös fejlesztések célja, célközönsége - így azok hatása és jelentősége - igen színes és sokrétű lehet. A diákokat, egyetemi hallgatókat elsődlegesen a saját életüket, élethelyzetüket megkönnyítő témák vonzzák - így születnek meg a tanulást, a kapcsolattartást, vagy a kulturális és szabadidős tevékenységeket támogató innovatív megoldások. Ezek mellett megjelennek olyan, az egész társadalmat érintő fejlesztési témák is, mint a környezetvédelem, a közlekedés, a smart city, az eszközök és erőforrások optimalizált közöségi használata. Ezen ötletek egy része, az újszerű adatkezelő megoldások (big data, ipar 4.0) implementálhatók ipari, kereskedelmi, logisztikai célokra is.

  A projekt célcsoportja:

Projektünk célcsoportja, az információtechnológia ökoszisztéma (IT ökoszisztéma) szereplői a határvidék két oldalán, akik az alábbiak:

  • közösségi irodák (co-working), IT inkubátorházak: helyet adnak ötletgazdáknak, startupoknak, induló vállalkozásoknak, ahol az infrastrukturális feltételek megléte mellett az IT ökoszisztéma további szereplőivel történő folyamatos munkakapcsolat kialakítására, mentorálásra is lehetőség nyílik
  • tudásközpontok, felsőoktatási intézmények, azok tudástranszfer irodái: az egyetemi erőforrások és eredmények vállalati hasznosításában, KFI projektgenerálásban, hallgatóik mozgósításában (programozók, dizájnerek) partnerek
  • oktatási intézmények: a diákjaik, hallgatóik közül kerülnek ki a későbbi IT ökoszisztéma-szereplők
  • IT cégek: vállalati hasznosítás
  • kockázati tőkebefektetők: pénzügyi forrást biztosítanak ötletgazdák, startupok ötleteinek megvalósításához, piacképes termékük kialakításához, bevezetéséhez
  • rendezvényszervezők: innovatív IT programok (versenyek, workshopok) megvalósítói, innovatív rendezvénytípusok, műfajok bevezetői

További szereplők:
  • kamarák: hídként összekötik az ökoszisztéma szereplőit, segítik a helyi- és határon túli kapcsolatépítést, információáramlást
  • önkormányzatok
  • civil szervezetek
  A projekt eredményei:

Az innovatív IT rendezvényeknek köszönhetően, a programokba bevont résztvevők, azaz az IT ökoszisztéma tagjai személyesen is találkozhatnak és megismerhetik egymást, a különféle programokon kötetlen kapcsolatfelvételekre kerülhet sor. A programok során kialakuló baráti és szakmai kapcsolatok eredményeként mind a fizikai, mind az online térben megkezdődik vagy elmélyül a kapcsolattartás, az együtt gondolkodás, a hatékonyabb közös munka. Az IT szektorra jellemzően a hosszútávú hatások helyett már igen hamar, rövid- és középtávon jelentkeznek konkrét eredmények, új informatikai megoldások és alkalmazások formájában. Ezek igen sokféle problémára, kihívásra kínálnak megoldást, hiszen az információtechnológia ma már az élet és a gazdaság minden területén jelentős, s a negyedik ipari forradalom idején napról napra egyre jelentősebb. A felszínre kerülő innovációk egy része társadalmi hatású, ugyanakkor jelentős részük implementálható a gazdasági élet különböző szektoraiba az ipari automatizálástól a logisztikai megoldásokig. Ezen innovációk bevezetése a gazdasági élet szereplőinek javuló hatékonyságot, versenyelőnyt, ezzel gazdasági hasznot jelent. További jelentős eredmény, hogy az eddig elszigetelten működő szereplők közötti kooperáció eredményeként az iskolai képzésben résztvevők naprakészebb, gyakorlatiasabb és jövőorientált tudást kapnak, mivel a programokba bevonásra kerülnek az oktatási intézmények tanárai és diákjai egyaránt.

  Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.